تبلیغات
تیشتر - فضانوردان چگونه دست هاى خود را مى شویند؟ [تماشا کنید]


فضانوردان چگونه دست هاى خود را مى شویند؟ [تماشا کنید]


در ایستگاه فضایی بین المللی نیروی گرانشی وجود ندارد، پس نمی توان مانند زندگی بر روی زمین برای شست و شوی دست ها، شیر آب را باز کرد، چون آب نمی تواند جریان داشته باشد. از نگاهی دیگر، وجود آب در ایستگاه فضایی می تواند برای دستگاه های الکترونیکی مشکل آفرین باشد. پس راه حل چیست؟ راه حل قطعا ساده تر از چیزی است که ما و شما تصور می کنیم، این ویدیو را از دست ندهید.

[http://www.aparat.com/v/EfDa3]