تبلیغات
تیشتر - زمین از نگاه ایستگاه فضایی بین المللی [تماشا کنید]


زمین از نگاه ایستگاه فضایی بین المللی [تماشا کنید]


تایم لپسی زیبا در رابطه با زمین از نگاه ایستگاه فضایی بین المللی، در این ویدیو شاهد شفق های قطبی، رعد و برق، ابرهای طوفانی و دیگر پدیدهای نجومی و هواشناسی، از نگاه ایستگاه فضایی بین المللی هستیم. تصاویری شگفت انگیز که شاید دیدن آنها تا دهه پیش رویایی دست نیافتنی بود.

[http://www.aparat.com/v/SlFEJ]