تبلیغات
تیشتر - درست کردن قهوه در ایستگاه فضایی [تماشا کنید]


درست کردن قهوه در ایستگاه فضایی [تماشا کنید]


اگر شما هم مانند ما یکی از دلایلتان برای نرفتن به فضا، نبود یک فنجان قهوه داغ در ایستگاه فضایی است، بهتر است در تصمیم خود تجدید نظر کنید. دانشمندان راهی نیز برای درست کردن یک فنجان قهوه داغ در فضا یافته اند، اگر کنجکاوید که بدانید آنها چگونه این کار را انجام می دهند، بهتر است تماشای این ویدیو را از دست ندهید.

[http://www.aparat.com/v/LYTU7]