تبلیغات
تیشتر - تایم لپس گرمایش زمین [تماشا کنید]


تایم لپس گرمایش زمین [تماشا کنید]


گرمایش زمین یا تغییر اقلیم که اصطلاح کاربردی تر و علمی تر آن است، به تغییرات دما و تغییرات اقلیم در نقاط مختلف زمین اشاره دارد. این پدیده باعث کاهش یخ های قطبی می شود و می تواند با افزایش سطح آب دریاها و تغییرات دما در نقاط مختلف زمین، منجر به پدیده های هواشناسی غیر معمول از جمله طوفان های شدید، باران های سیل آسا و یا حتی خشک سالی شود و حیات جانوران بر روی کره زمین را مختل سازد. در این ویدیو، تغییرات دما در طول شش دهه به نمایش گذاشته شده است.

[http://www.aparat.com/v/7f9k6]