تبلیغات
تیشتر - رنگ کردن قطره آب در ایستگاه فضایی [تماشا کنید]


رنگ کردن قطره آب در ایستگاه فضایی [تماشا کنید]


اگر شما هم مانند ما در رابطه با حرکت قطره آب در فضا و رنگ کردن قطره آب در فضایی بدون نیروی جاذبه، کنجکاو هستید، این ویدیو بسیار با کیفیت و زیبا را از دست ندهید.

[http://www.aparat.com/v/LjMxu]