تبلیغات
تیشتر - چلاندن حوله خیس در ایستگاه فضایی [تماشا کنید]


چلاندن حوله خیس در ایستگاه فضایی [تماشا کنید]


در این ویدیو جالب، با چلانده شدن یک حوله خیس در فضا رو به رو هستیم، همان طور که می دانید، در فضا به علت نبودن تاثیر نیروی گرانشی زمین، به اجسام نیرویی وارد نمی شود و می توانند وضعیت سکون یا حرکت خود را حفظ کنند. این ویدیو رو از دست ندهید.

[http://www.aparat.com/v/XDH1J]