تبلیغات
تیشتر - آیا مریخ هم مانند زحل حلقه داشته است؟


آیا مریخ هم مانند زحل حلقه داشته است؟

مریخ، همواره به سیاره سرخ معروف بوده است، اما تئوری جدیدی مطرح شده است که می تواند لقب دیگری نیز برای این سیاره دست و پا کند. تئوری جدیدی توسط دانشمندان مورد حمایت ناسا، در دانشگاه پوردو، مطرح شده است که در نشریه Nature Geoscience به چاپ رسیده است، این تئوری به این نکته اشاره می کند که توده های سنگی در فضا ممکن است که به جای مانده از حلقه ی سیاره مریخ باشند. 

دیوید مینتون و اندرو هاسلبروک مدلی را توسعه داده اند که ادعا می کند که توده های سنگی به جای مانده از برخورد سیارک ها با سطح مریخ، می توانند یا به حلقه و یا ماه تبدیل شوند. چنین برخوردی در 4.3 میلیارد سال پیش رخ داده است و باعث شکل گیری گودالی در قطب شمالی مریخ شده است که توده های سنگی ناشی از این برخورد تبدیل به حلقه ای در اطراف سیاره مریخ شده اند.

بنابر این مدل، توده های سنگی این حلقه، با گذشت زمان از مریخ فاصله گرفته اند و در فضا پخش شده اند و در پایان به صورت توده ای متراکم گشته و به یک قمر تبدیل شده اند. پس از شکل گیری ، کنش های گرانشی میان این قمر و مریخ باعث شده است که قمر سیاره مریخ به ناحیه روش وارد شود، که ناحیه ای است که در آن تمامی اجرام فضایی مانند سیارک ها و ... به دلیل تعاملاتی که با سیاره دارند، متلاشی می شوند. این چرخه می تواند تا هفت بار در میلیارد ها سال گذشته تکرار شده باشد.

این مدل پیش بینی کرده است که فوبوس در حال حاضر 70 میلیون سال تا رسیدن به حد روش و متلاشی شدن و تبدیل شدن به یک حلقه، فاصله دارد.

منبع : Astronomy